Copyright

The responsibility for the content of each paper is solely upon the authors. Accordingly, neither the Editura Politehnica, nor their officers, members of the editorial board, are responsible for the accuracy of any published paper.

Responsabilitatea pentru conținutul fiecărei lucrări revine în exclusivitate autorilor. Astfel, nici Editura Politehnica și nici membrii comitetului editorial nu sunt răspunzători pentru acuratețea lucrărilor publicate.

Frecventa de aparitie:
Trimestriala


Abstracting and Indexing

Accredited journal
CNCSIS B+
Vizitatori unici: