NEWS AND INSIGHTS INTO DIMENSIONAL PROCESSING THROUGH ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING

  • Mihail Aurel Titu "Lucian Blaga" University of Sibiu
Keywords: experimental research, electric erosion, magnetic field, process modeling

Abstract

The scientific paper presents an experimental research focused in final on the obtained experimental data processing. We can talk about modeling and subsequent about the optimization of the process parameters considering the actual situation. Modeling and optimization process presented can lead to increased quality of the processed surface, to an increase in productivity and a decrease in volume wear of the transfer object used. Electric erosion is one of the most wide spread methods of processing the metal materials nowadays. It is further presented a real experiment for the modeling of the most important technological parameters for dimensional processing through electric erosion with and without exterior activation

References

1. Marinescu, N. I. ş.a. Prelucrări neconvenţionale în construcţia de maşini. Vol. II, Editura Tehnică, Bucureşti, (1993).
2. Marinescu, N.I., Gavrilaş, I., ş.a. Prelucrări neconvenţionale în construcţia de maşini. Vol. II, Editura Tehnică, Bucureşti, (1993).
3. Marinescu, N.I., Nanu, D., Oprean, C. Tehnologii neconvenţionale. Dicţionar de termeni şi expresii. Editura INID, Bucureşti, (2000).
4. Nanu, A., Nanu, D. Prelucrarea dimensională prin eroziune electrică în câmp magnetic. Editura "Facla", Timişoara, (1981).
5. Oprean, C., ş.a. Metode şi tehnici ale cunoaşterii ştiinţifice. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, (2006).
6. Slătineanu, L. Tehnologii neconvenţionale în construcţia de maşini. Editura Tehnica Info, Chişinău, Republica Moldova.
7. Ţîţu, M., Contribuţii cu privire la modificarea transferului substanţial la prelucrarea dimensională prin eroziune electrică cu câmpuri coercitive. Teză de doctorat. Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, (1998).
8. Ţîţu, M., Nanu, D. Bazele prelucrării cu energii concentrate. Editura Universităţii Lucian Blaga Sibiu, ISBN 973-651-513-3, (2002).
9. Țîțu, M., Oprean, C., Boroiu, Al. Cercetarea experimentală aplicată în creșterea calității produselor și serviciilor. Editura AGIR, București, (2011).
Published
2015-06-30
How to Cite
Titu, M. (2015). NEWS AND INSIGHTS INTO DIMENSIONAL PROCESSING THROUGH ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING. Nonconventional Technologies Review, 19(2). Retrieved from http://revtn.ro/index.php/revtn/article/view/109

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>