TESTING THE ELECTRIC EQUIPMENTS SUBJECT TO VIBRATIONS AND ANALYSIS OF THE TEMPERATURE UPON THE ELECTRIC RELAY

  • Claudia Olimpia Stasac University of Oradea
  • Dorel Anton Hoble University of Oradea
Keywords: electric arc, vibrations, current density, contacts electric contacts, electrical relays, thermic effects

Abstract

The object of the paper presented hereby is that of achieving a study concerning the effects of heating upon the electric equipments, respectively the electrical relays to vibrations. Starting from the issues related to the appearance of and particularly the negative effects of the vibrations often present in practice, especially in certain domains of using the electric equipments, where it is not to be avoided the presence of vibrations or mechanical schock. The aim of the present paper is that os achieving a vibrating mass, in the three directions X, Y and Z, with the help of which one can simulate the presence of the vibrating movements often occurred in practice and the appearance of the electric arc and of the termic effects upon the contacts of the electrical relays.

References

1. Livia Bandici, Electrotermie, Editura Universității din Oradea, ISBN 973-613-491-1, Oradea, 2004;
2. Brusalis T., Transferul de căldură în tehnică, Editura Tehnică ,București, 1982;
3. T. Cănescu, M. Huhulescu, R. Dordea, Aparate electrice de joasă tensiune, Editura Tehnică, București, 1977;
4. Golovanov N., Șora I ș. a. Electrotermie și Electrotehnologii, Vol.I. Editura Tehnică Bucuraști 1997;
5. Hoble D. Aparate electrice. Aplicații practice, Editura Universități din Oradea 2002.
6. D. Hoble, Claudia Stașac, Aparate și echipamente electrice, Editura Universității din Oradea, ISBN 973-613-545-4, Oradea, 2004;
7. Ghe. Hortopan, Aparate electrice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980;
8. Firețeanu, V., Procesarea electromagnetică a materialelor, Editura Politehnica, București, 1995;
9. Iancu V., Tehnologia fabricării mașinilor și aparatelor electrice, Atelierul de multiplicare al Institutului Politehnic Cluj-Napoca;
10. Mereuță, C., și colab., Măsurări practice pentru creșterea siguranței în funcționare a instalațiilor energetic industrial, Editura Tehnică București, 1980;
11. T. Munteanu, G. Gurguiatu, C. Bălănuță, Fiabilitate și calitate în Ingineria electric. Aplicații, Editura Universității „Dunărea de Jos„ Galați, ISBN: 978 – 606 – 8008 – 25 – 7, Galați, 2009;
12. Claudia Olimpia Stașac, Tehnologia îmbinărilor nedemontabile utilizînd metode inductive, Editura Universități din Oradea, 2010;
13. M. Tomse, S. Pasca, E. Vladu, Analysis of electromagnetic forming based on PSPICE model of equivalent electrical circuit, Proceedings of the 6th International symposium on advanced topics in electrical engineering ATEE, p. 182-185, Oradea, 2008.
14. Marin Tomșe, Study of Electromagnetic Forming of Cylindrical Workpieces Based on Equivalent Electrical Circuit, Journal of Electrical and Electronics Engineering, 2008;
15. Vasiliu, F., Metode grafice de analiză a calității produselor, Editura Ceres 1983;
16. *** SCHRACK Energietechnik, Catalog general 2013;
17. *** SCHNEIDER ELECTRIC Manualul instalațiilor electrice, 1999.
Published
2015-09-30
How to Cite
Stasac, C., & Hoble, D. (2015). TESTING THE ELECTRIC EQUIPMENTS SUBJECT TO VIBRATIONS AND ANALYSIS OF THE TEMPERATURE UPON THE ELECTRIC RELAY. Nonconventional Technologies Review, 19(3). Retrieved from http://revtn.ro/index.php/revtn/article/view/155