SOME CORRELATIONS BETWEEN CHARACTERISTICS, CALCULATION METHODS AND SOFTWARE APPLICATIONS FOR SIMULATION OF EFFECTS OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD

  • Marius Lolea University of Oradea
  • Simona Dzitac University of Oradea
  • Eva Barla University of Oradea
  • Emeric Szabo University of Oradea
  • Petru Cret University of Oradea
  • Andrea Minda University “Eftimie Murgu” Reşiţa
Keywords: electromagnetic field parameters, electric field strength, magnetic induction, EMF effects simulation

Abstract

The paper presents a comparative analysis of the calculation methods of the electromagnetic field(EMF) parameters in relation to the possibilities of implementation in some software applications. The software applications referred to are generated either by developing numerical analysis and simulation algorithms using general software or by accessing modules designed to solve electromagnetic field problems within dedicated software products. Some correlations are made between the calculation of EMF's characteristic sizes and the possibilities for PC implementation, taking into account certain criteria such as the advantages or deficiencies of applying calculation models, the approximations and rendering of real phenomena, computational errors and calculating time etc. The examples of the paper are focused especially on numerical analysis solutions adapted to the components of electrical networks or equipments specific to the electric power domain.

References

1. Drăgan G, Tehnica tensiunilor înalte, Vol. I , Editura Tehnică, Bucureşti(1996);
2. Fireţeanu V., Popa Monica,Tudorache T, Modelarea numerică în studiul şi concepția dispozitivelor electrotehnice, Ed. Matrix Rom, Bucureşti(2004);
3. Jawad Faiz, M. Ojaghi, Instructive Review of Computation of Electric Fields using Different Numerical Techniques, Int. J. Engng Ed. Vol. 18, No. 3, pp. 344÷356, Tempus publications, (2002);
4. Mocanu C. I, Teoria câmpului electromagnetic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, (1981);
5. Morega Mihaela, Covrig M , Modele analitice pentru estimarea nivelului de expunere a organismelor la câmp magnetic de foarte joasă frecvenţă, Rev. EEA Electrotehnica, vol. 44, nr. 1-2, pg. 18-22(1996);
6. Morega Mihaela, Bioelectromagnetism, Editura Matrix Rom , București(1999);
7. Moraru A, Bazele Electrotehnicii, Teoria Câmpului Electromagnetic, Edit. MatrixRom, ISBN 973-685-343-8, Bucureşti, (2002);
8. Moraru A, Complemente de teoria câmpului electromagnetic, Editura MatrixRom, București, (2003);
9. Păunescu Gabriela, Câmpul electromagnetic. Studii asupra posibilelor efecte ale câmpului electromagnetic asupra sănătății, www.infoscola.webgarden.ro, ISBN 978 – 973- 0- 07974- 6, (2010);
10. Schwab A., Kurner W, Compatibilitate Electromagnetică, Editura AGIR, București, (2013);
11. Tomescu Anca, Tomescu I.B.L., Tomescu F.M, Electrotehnică. Sisteme electromagnetice, Calculul câmpului electromagnetic, Ed. MatrixRom, București,(2008);
12. Vîrjoghe Otilia, Enescu Diana, Stan M.F, Căciulă Ion, Modelarea numerică a câmpului electromagnetic și a câmpului termic, Editura Bibliotecha, Târgoviște, (2008);
13. Voicu N, Constantinescu L. Mirela, Gavrilă Delia, Teoria câmpului electromagnetic, Elemente de teorie, Editura MatrixRom, Bucuresti, (2005);
14. *** Directiva 35/UE a Parlamentului european și a Consiliului european din 26 iunie 2013 privind cerințele minime de sănătate și securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici;
15. *** Hotărâre Nr. 520/2016 din 20 iulie 2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice , Emisă de Guvernul României şi publicată în MO nr. 576 din 28 iulie 2016;
16. *** www.electromagnetism.ro;
17. *** www.narda-sts.com;
18. ***http://www.canarina.com/radiasoftwareenglish.pdf;
19. *** www.cst.com/products/cstmws
20. *** https://www.infolytica.com
Published
2017-09-29
How to Cite
Lolea, M., Dzitac, S., Barla, E., Szabo, E., Cret, P., & Minda, A. (2017). SOME CORRELATIONS BETWEEN CHARACTERISTICS, CALCULATION METHODS AND SOFTWARE APPLICATIONS FOR SIMULATION OF EFFECTS OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD. Nonconventional Technologies Review, 21(3). Retrieved from http://revtn.ro/index.php/revtn/article/view/201