WORK SECURITY AT INDUSTRIAL ULTRASONICS APPLICATIONS

  • Liliana Tulcan Universitatea Politehnica Timisoara
  • Aurel Tulcan Universitatea Politehnica Timisoara
Keywords: ultrasonic applications, health and work security, risk factors, preventive measures

Abstract

Using of ultrasound in various applications can represent a serious risk to health. The paper presents the comparative range of ultrasound main active applications in industry, but also an overview of the effects of ultrasound on the biological systems, system components in terms of employment, having in foreground the human operator. Some practical rules applicable in the various stages of the life cycle of ultrasound equipment are presented. Because of the diversity and complexity of installation it will be taken into consideration the relationship between the risk factors and the preventive measures but also the safety labour measures.

References

1. World Health Organization, Environmental Health Criteria 22 Ultrasound, Geneva (1982), http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc22.htm (accessed January 2016).
2. http://ultrasonografia.ro/arhive/1574, (accessed January 2016).
3. http://www.slideshare.net/wimbaji/ultrasonic-application-in-chemical-engineering-presentation?related=1 (accessed January 2016).
4. Amza G., et. al. – Ultrasunetele aplicaţii active, Editura AGIR, Bucureşti, (2006).
5. Nanu, A., Marinescu N. I. et. al. – Tratat de tehnologii neconvenţionale. Vol. VIII, Prelucrarea prin eroziune cu unde ultrasonice, Editura BREN, Bucureşti, (2004).
6. Nanu, A. et. al. – Tratat de tehnologii neconvenţionale. Vol. I, Tehnologiile neconvenţionale la început de mileniu, Editura Augusta, Timişoara, (2003).
7. Tulcan, L. - Activarea ultrasonică a proceselor de netezire fină abrazivă, Teză de doctorat, Timişoara, (2000).
8. Stan, D. – Aplicaţii ale ultrasunetelor în procesarea materialelor polimerice, Editura Politehnica, Timişoara, (2003).
9. Marinescu, I.D. et al. – Procese de prelucrare cu fascicule şi jeturi, Institutul Naţional de optoelectronică, Institutul Naţional de optoelectronică INOE, Bucureşti, (2000).
10. Wolff, Andrea: Luftgeleitere Ultraschall am Arbeitsplatz, Technische Sicherheit 4 (2014), http://www.dguv.de/medien/ifa/de/pub/grl/pdf/2014_061.pdf (accessed January 2016).
11. NSSM 2 Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor - sudarea cu ultrasunete. http://www.iprotectiamuncii.ro/norme-protectia-muncii/nssm-2, (accessed January 2016).
12. Norme generale de protecţia muncii. Ultrasunete, (2002), http://cis01.central.ucv.ro/psi/normele_generale_de_protectie_a_muncii.pdf, (accessed January 2016).
13. Darabonţ Al., et al. – Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă, Editura AGIR, Bucureşti, (2001).
14. Darabonţ Al., et al. – Evaluarea calităţii de securitate a echipamentelor tehnice, Editura AGIR, Bucureşti, (2001).
15. Păunescu, M., - Îndrumător de lucrări practice pentru protecţia muncii, editia a II-a, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină veterinară a Banatului, Editura Brumar, Timişoara, (2007).
16. Stromff, S. - Ghid pentru implementarea corectă a sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, Editura Standardizarea, Bucureşti, (2009).
17. Sârbu, F., et.al. – Aparatajul standurilor cercetării experimentale, Editura Universităţii Transilvania, Braşov (2007).
18. Health Protection Agency: Health effects of exposure to ultrasound and infrasound, (2010), https://www.gov.uk/government/collections/ultrasound-and-infrasound-health-effects (accessed January 2016).
19. Guidelines for the Safe Use of Ultrasound: Part II_Industrial and Commercial Applications, Safety Code 24, Minister of Supply and Services Canada 1991, https://www.science.mcmaster.ca/medphys/images/files/courses/772/Ultrasound/Safety_Code_24_-_industrial_ultrasound.pdf, (accessed January 2016).
20. Popescu, Mihaela, - Tehnici de îmbinarea materialelor plastice, Editura Politehnica, Timişoara, (2004).
21. Lăpuşan, I.A., Arghir, M. - Studii şi cercetări privind poluarea fonică în mediul industrial, a XIII-a Conferinţă Naţională multidisciplinară, "Profesorul Dorin Pavel-fondatorul hidroenergeticii româneşti, Sebeş (2013), pp. 267 (accessed December 2015).
22. Sorin Bodea: Conformitatea echipamentelor – siguranţă în munca tinerilor, Proceedings of the 1st International Conference Systems for Health and Work Secutity, section 1, Systems for Work Security, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara (2006).
23. Global-ultrasound-equipment-market-2015-2019, http://www.technavio.com/report/global-ultrasound-equipment-market-2015-2019, (accessed January 2016).
24. Simpozion tehnico-stiintific Reduceţi expunerea la zgomot! Oradea, 2005, http://zgomot.protectiamuncii.ro/docs/CarteZgomot.pdf, (accessed January 2016).
Published
2016-03-31
How to Cite
Tulcan, L., & Tulcan, A. (2016). WORK SECURITY AT INDUSTRIAL ULTRASONICS APPLICATIONS. Nonconventional Technologies Review, 20(1). Retrieved from http://revtn.ro/index.php/revtn/article/view/81