DETERMINATION OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF REACTIVE POWER COMPENSATION IN THE POWER GRID

  • Konrad Zajkowski Koszalin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Poland
  • Serghei Scaticailov Technical University of Moldova, Department of Manufacturing Engineering, Republic of Moldova
Keywords: Energy management, environmental economics, power systems, power system economics, reactive power control, static VAr compensators, white certificates

Abstract

The article discusses the problem of the determination of savings on active energy as a result of a reactive power com­pensation. Statutory guidance on the required energy audit to obtain white certificates in the European Union was followed. The paper presents a detailed analytical method and an estimation method taking into account the impact on the line, the transformer and the generator. The effect of the reactive power compensation on the environment in accordance with relevant laws was estimated. Discussed method is particularly helpful in the calculations for simple network topology generator-network-receiver. The analysis was performed using the energy equivalent of reactive power. The effect of the reactive power compensation on the security of the power system has been omitted. The presented simplified method for determining the transmission loss is particularly useful in economic operations. It is useful when the electricity audit covers many connection points, and it is impossible the implementation of accurate calculations.Energy management

References

1. Journal of Laws of the Republic of Poland No. 94 on 15 April 2011, position 551, Ustawa o efektywności energetycznej, (2011).
2. Journal of Laws of the Republic of Poland on 10 August 2012, position 962, Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii, (2012).
3. Journal of Laws of the Republic of Poland on 4 September 2012, position 1039, Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej, (2012).
4. Journal of Laws of the Republic of Poland on 23 November 2012, position 1227, Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, (2012).
5. Announcement Polish Minister of Economy on 21 December 2012, Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, (2012).
6. Public Information Bulletin of the Energy Regulatory Office, Zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu wsparcia efektywności energetycznej.
7. Kołodziej, K., Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu, Elektroenergetyka, Vol. 11-12, No. 1-2, pp.119-127, (2012).
8. Duer, S., Zajkowski, K., Training of an artificial neural network in the diagnostic system of a technical object, Neural Computing and Applications, Vol. 22, No. 7-8, (2013).
9. Zajkowski, K., The method of solution of equations with coefficients that contain measurement errors, using artificial neural network, Neural Computing and Applications, Vol. 24, No. 2, pp. 431-439, (2014).
10. Szpyra, W., Wpływ mocy biernej na straty w sieci. Energetyczny równoważnik mocy biernej. IV Conference Straty Energii Elektrycznej w Sieciach Elektroenergetycznych, Poland, pp. 59-69, (2008).
11. Szpyra, W., Efektywność kompensacji mocy biernej stanu jałowego transformatorów SN/nn, Przegląd Elektrotechniczny, 2, (2011).
12. Marzecki, J., Analiza ekonomiczna elektroenergetycznych sieci terenowych, Przegląd Elektrotechniczny, 4, (2005).
13. Sulkowski, M., Kompensacja mocy biernej – cel oraz skutki nieprawidłowego doboru urządzeń, ELMA ENERGIA, availble: http://www.elma-energia.pl
14. Journal of Laws of the Republic of Poland No. 201 on 6 November 2008, position 1240, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, (2008).
15. Journal of Laws of the Republic of Poland No. 183 on 12 September 2008, position 1142, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji, (2008).
16. Ministry of Environment, Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2009 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012, http://www.mos.gov.pl/, (2009).
17. Coroama, I., Gavrilas, M., Ovidiu, I., A Genetic Algorithm Approach to Voltage-VAR Control in Systems with Distributed Generation, Selected topics in mathematical methods and computational techniques in electrical engineering, Politehnica University of Timisoara, Romania, (2010).
18. Smyczek, J., Zajkowski, K., Simulation of overvoltages for switching off lagging load from mains, ISC'2004, University of Malaga, Spain, EUROSIS-ETI, pp. 278-281, (2004).
19. European Commission, Directive of the European Parliament and of the Council on energy efficiency and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC, COM (2011) 370, Brussels, (22.6.2011).
20. Zajkowski, K., Analysis of the transient in the resistive-inductive circuits in terms of minimization of switching surges, Monography, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin (in Polish), (2011).
21. Hu, Z., Han, X., Wen, Q., The Prospects of Demand-Side Management, Integrated Resource Strategic Planning and Power Demand-Side Management, Power Systems, pp 471-528, (2013).
22. Batlle, C., Electricity Retailing. Regulation of the Power Sector, Power Systems, pp 443-499, (2013).
23. Hollo, E.J., Climate Change and the Law, General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law/Rapports Généraux du XVIIIème Congrès de l’Académie Internationale de Droit Comparé, pp. 229-272, (2012).
24. Labanca, N., Perrels, A., Editorial: Tradable White Certificates - a promising but tricky policy instrument, Energy Efficiency 1, pp. 233–236, (2008).
25. Benedict Blumer, Y., Mühlebach, M., Moser, C., Why some electricity utilities actively promote energy efficiency while others do not—a Swiss case study, Energy Efficiency, (2014).
Published
2016-06-30
How to Cite
Zajkowski, K., & Scaticailov, S. (2016). DETERMINATION OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF REACTIVE POWER COMPENSATION IN THE POWER GRID. Nonconventional Technologies Review, 20(2). Retrieved from http://revtn.ro/index.php/revtn/article/view/122